ÚLTIMES NOTÍCIES

¿Quí som?

L'Horta InformacioL’Horta Informacio es un diari digital que naix el 29 d’abril de 2010 en l’objectiu fonamental de convertir-se en un espai independent de lliure publicacio en informacio plural i d’actualitat de l’Horta de Valencia.

En clara vocacio comarcal, i des d’un punt de vista estrictament valencià, el diari aposta per la vertebracio informativa i per la consolidacio d’un espai que aprofite com altaveu de denuncia de les necessitats i reivindicacions de tots i cada un dels ciutadans de la comarca. Vol ser, per tant, un mig de comunicacio popular, alternatiu als convencionals, que ademes de complir en les funcions d’un bon mig de comunicacio: informar, educar i entretindre, busca l’empatia del llector, i per ad aixo obri la possibilitat a les colaboracions en general i a la recepcio d’opinions, critiques i comentaris dels internautes.

L’Horta Informacio s’estructura i dividix en sis arees principals. Per un costat destaquen Comarca, Pobles, Cultura, Ecologia i Gastronomia, elaborades per la redaccio i agencies de noticies. Per l’atre, L’Horta Opina, un espai obert a la participacio directa dels llectors.