ÚLTIMES NOTÍCIES

¿Quí som?

L’Horta Informacio és un diari digital que naix el 29 d’abril de 2010 en l’objectiu fonamental de convertir-se en un espai independent de lliure publicació en informació plural i d’actualitat de l’Horta de Valéncia.

En clara vocació comarcal, i des d’un punt de vista estrictament valencià i en valencià, el diari aposta per la vertebració informativa i per la consolidació d’un espai que aprofite com altaveu de denuncia de les necessitats i reivindicacions de tots i cada un dels ciutadans de la comarca. Vol ser, per tant, un mig de comunicació popular, alternatiu als convencionals, que ademés de complir en les funcions d’un bon mig de comunicació: informar, educar i entretindre, busca l’empatia del llector, i per ad això obri la possibilitat a les colaboracions en general i a la recepció d’opinions, crítiques i comentaris dels internautes.

L’Horta Informacio s’estructura i dividix en sis àrees principals. Per un costat destaquen Comarca, Pobles, Cultura, Ecologia i Gastronomia, elaborades per la redacció i agències de notícies. Per l’atre, L’Horta Opina, un espai obert a la participació directa dels llectors.

Anuncios