ÚLTIMES NOTÍCIES

Fullana i la “Guerra de la llengua”

L’HO / Javier Navarro.- Tots sabem de la gran l’importància del filòlec de Benimarfull, el Pare Lluís Fullana i Mira. Recorregué cada racó del nostre Regne, per a poder escoltar com es parlava el valencià en cada comarca i en cada poble.

Els treballs realisats entorn a la llengua valenciana són molts i els seus guanys també. Acadèmic de la Centre de Cultura Valenciana (actualment RACV), membre de Lo Rat Penat, primer professor en donar valencià en l’Universitat de Valéncia i acadèmic corresponent en la RAE en representació de la llengua valenciana, entre atres coses.

Pero hui no vullc estendre’m sobre la vida i obra del Pare Fullana, sino que vullc centrar-me en una obra seua, provablement el primer estudi filològic sobre la nostra llengua materna. Porta el títul de “Estudi sobre Filología Valenciana” i va ser premiat per la Societat d’Amadors de les Glòries Valencianes en l’any 1909 en els Jocs Florals. Fon imprés en el Establiment Tipografich Domenech en el Carret del Mar 65, tres anys més tart. Consta de 78 pàgines dividides en dos parts, la primera “Orige y Formació d’esta Llengua” i la segona “Fonética y Ortografía”.

Esta obra com be diu el seu autor és “un treball; mes no pretenim escriure un tractat complet de Filología Valenciana, ni molt menys, sino vore si podem encendre una llumeneta, á fi de qu’els que vinguen darrere no vagen tan á fosques, y es puguen donar conte millor per ahon van, y sembren en alguna sahó lo camp que nosatros pròu farem en llaurar d’una primera rella”.

El franciscà no solament va encendre una “llumeneta” en el camp de la llingüística valenciana, sino que va tractar un tema que en la societat valenciana que transcorregut mes de 100 anys encara crea conflicte, estic parlant de l’orige de la llengua valenciana.

Fullana fon en la seua época el major estudiós de la nostra llengua i en l’actualitat estudiosos de la matèria, mantenen a Lluis com el màxim referent.

La seua teoria sobre l’orige de la nostra llengua és la següent:

“La llengua valenciana, lo mateix que la castellana, frances, italiana y portuguesa, reconeixen, com verdadera mare, lo llati vulgar y lo baix llatí.

Conquerit lo Reyne de Valencia pe’ls romans, els vençuts habitadors d’esta fermosa terra adoptaren la llengua llatina vulgar, que era la que parlaven els soldats romans, romanent, en tot y en aixó, molts vestigis de les llengües celta, fenicia, grega y cartaginesa. D’esta mescolança resultá lo baix llatí, que parlaren mentres la dominació goda y també durant la dominació sarrahina. Diu lo Dr. Grandia (Gramática Etimológica, Introducció, plana XXXIV): “molt al contrari de lo que assegura’l Pare Bonell, á Valencia y á Mallorca, durant cinch sigles de dominació sarrahina hi quedaren els cristians, com en tot lo demés d’Espanya, guardant sa llengua”.

Eixa llengua antiga, puix, formada del llatí vulgar y baix llatí, fon la que servi de base y fonament pera formar la valenciana quant s’establiren els catalans conqueridors en esta terra. Y es cert qu’el valenciá, com afirma lo mateix Grandia, es desenrollat espontáneament mentres la conquesta d’este Reyne de Valencia, y al mateix temps qu’el catalá en lo Principat de Catalunya.

Pero això mateix, en un principi, açò es, en lo sigle XIII, pòca era la diferencia entre les llengües parlades en lo Principat de Catalunya y en lo Reyne de Valencia, fins que , per fi, vingué lo sigle XIV, en que ya es nòta pròu diferéncia, distinguintse, sobre tot, una d’atra en les terminacions d’els substantius y adjetius, com també en la segona persona singular dels vebos, en qu’el catalá admet la terminació as y el valenciá en es. Esta era y esta es encara la diferencia més característica entre les dos llengües.

Catalá: Tú amas las finas rosas. Valenciá: Tú ames les fines ròses”.

Si admetérem el raonament llògic del major estudiós del valencià, sobre l’orige de la nostra llengua i seguírem la seua Gramàtica, els valencians parlaríem en orgull la nostra llengua, obtenint major representació en la nostra societat actual i per fi acabaria la “guerra de la llengua”.

Anuncios

Deixa un comentari

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s

A %d blogueros les gusta esto: