ÚLTIMES NOTÍCIES

El primer llibret de falla

Resulta provable, a diferencia de lo que, fins a ben poc, ha vingut circulant en la lliteratura que ha versat sobre els llibrets de falla, que el primer llibret no siga Historia de la Falla de Sen Chusep de la Plaseta del Almodi en el añ 1855 de Bernat i Baldoví.

Escorcollant en la biografia de l’impressor, escritor i editor Blai Bellver i Tomàs (1818-1884), natural de Xativa, el bibliograf Ribelles Comín li atribuix l’autoria, sense una base massa solida, de Versos colocats en la falla del carrer de Sent Narsis, la vespra de Sent Chusèp en el añ (sic) 1850, full impres en el que s’explicaven les escenes d’esta falla. Esta informacio la descriu en la pagina 342 del Tom IV de la seua obra Bibliografia de la Lengua Valenciana (Madrit, 1920), atribucio que no ha segut desmentida categoricament ni tan sols per part d’Antoni Martínez i Revert en la seua tesis doctoral “Aportaciones de la obra de Blai Bellver a la Historia del diseño gráfico y del producto” (UPV, 2008). El text, compost per cinc decimes, un eco i una quarteta no està firmat, i Comin basa l’atribucio en el fet de trobar-lo enquadernat –segons ell senyala- en la Biblioteca Municipal de Valencia, junt a La creu del matrimoni de Blai Bellver, un conte fantastic que inclou el programa i la descripcio de les escenes de la la Falla de la Plaça de la Trinitat, de Xativa, de l’any 1866. Obra esta que, dit siga de pas, junt ad alguna atra similar, li supongue la sancio eclesiastica; respecte al lloc a on està archivada esta documentacio exactament hem comprovat es troba, en la Biblioteca Historica “Serrano Morales” de l´Ajuntament de Valencia.

Per a ser rigorosos en l´informacio que nos donen els versos de la falla del carrer de “Sent Narsis”, hem d´indicar que dificilment se correpon en un carrer que es pot enquadrar en el perimetro de la ciutat de Xativa; per una atra banda estan impresos en una fulla, sense peu d’imprenta que ajude a fixar la seua procedencia, per lo que es molt mes provable que es referixquen al carrer “Sant Narcis” de la ciutat de Valencia, localisat en el “Quartel” de Serrans en el nomenclator de 1866, ya que, per la prensa de l’epoca, es te constancia que en 1851 en eixa via es plantava una falla. D’esta primera evidencia d’una explicacio de les escenes de la falla en vers, el qual encara hem de considerar d’autoria anonima, reproduim la següent quarteta, que no te desperdici,

“Chent sens cholla y chulla, chilla,

qui despunta espanta, espenta,

y algun pillo polla pilla,

pues á tanta tonta tenta”.

Igual que esta fulla explicativa de 1850, se’n poden trobar mes en la mateixa Biblioteca, tambe anonimes; nomes a partir de 1858 porten ya un peu en el que figura el nom de l’impressor.

No volent per a res desmentir la primacia que se li ha atribuit des de sempre a Bernat i Baldovi, considerant-lo el primer autor de llibrets de falla, per una atra banda mestre de la satira i un geni creador en llengua popular, i tambe en algunes obres en un llenguage mes polit, citem la quinteta en que obria pas al contingut del seu primer llibret de falla:

“Está en este cuadernét

la història de Visanteta

i del pòbre conillet.

Vál, lo manco, una peseta:

Pero es ven… per un quinset”.

La present aportacio pot valdre, a banda de reconeixer l’existencia de “proyectes” de llibret de falla anteriors al de Bernat i Baldovi (1855), per a reparar en lo alvançat en el temps, en que en unes atres localitats, distintes a la capital, començaren a plantar-se falles.

Juli Moreno

Anuncios

Deixa un comentari

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s

A %d blogueros les gusta esto: